30 de maig de 2007

Ral.li amb GPS

Anys enrera en el món excursionista els ral.lies de muntanya van tenir una gran popularitat i acceptació. Les noves tendències i esports de muntanya han anat arraconant-los fins fer-los gairebé desaparèixer. Ara només se'n fan en alguna entitat i són pràcticament residuals. Però hi ha esperits valents que cerquen noves fòrmules.

El Foment Excursionista de Barcelona té previst realitzar el proper 8 de juliol el 1r Ral.li de muntanya amb GPS. Es farà pels voltants del Santurai de Mongrony. El recorregut consistirà en una sèrie de fites que els participants hauran de trobar, escollint lliurament l'itinerari a seguir per accedir-hi. La classificació es farà amb els punts obtinguts al pas de les fites i el temps emprat al recorregut.

Velles fòrmules amb nous alicients. La recuperació de les tradicions pot venir de la mà de les noves tecnologies? Tindrà éxit?