27 de març de 2008

ONG conservacionista

Una colla d'empreses del món de la muntanya, especialment de material i roba de muntanya, han creat una ONG de caire conservacionista: EOG és una ambiciosa iniciativa per protegir àrees naturals emblemàtiques i conscienciar a la societat sobre la necessitat del consevacionisme. Aquí alguns dels seus projectes. Per una banda les empreses fan tot el que poden per vendre material, pel que de manera inevitable, encara que indirecte, augmenten la pressió sobre el medi, i per un altra impulsen projectes conservacionistes. Suposo que aquesta nova ONG respon a això que s'ha posat tant de moda, la responsabilitat social corporativa de les empreses, que sovint no és més que una forma de netejar la mala consciència. La realitat és sovint complexa. Ho anirem seguint.