6 de novembre de 2007

Instal.lacions obsoletes

Mountain Wilderness de Catalunya dóna un nou impuls a la campanya endegada per detectar i denunciar totes les instal·lacions obsoletes en zones de muntanya a Catalunya. Es consideren instal·lacions obsoletes aquelles restes o deixalles que resten a la muntanya per diversos motius i poden ser de caràcter militar, turístic, esportiu industrials, construccions civils, etc, malmeten el paisatge i el medi natural. A partir de les denúncies i observacions fetes sobre el terreny es vol elaborar un catàleg exhaustiu per traslladar-ho a les administracions o els titulars de les instal·lacions i pressionar-los per aconseguir la seva retirada. Mountain Wilderness de Catalunya demana la col·laboració de tots els excursionistes i amants de les muntanyes en la preparació d’aquest catàleg i ofereix la seva web per fer fer una denúncia en línia, així com resta oberta a qualsevol altra proposta d’actuació i col·laboració. Col.laborem-hi tots. És necessari.

La meva aportació comença pel Puigllançada. L’enorme antena o repetidor que des de fa molt de temps hi ha el seu cim i que es veu d’arreu crec que està totalment fora de servei i no fa cap funció. No és podria retirar? O potser aquest senyal ja forma part del nostre paisatge?


1 comentaris:

Gatsaule ha dit...

No està funcionant ? Pensava que si, o que almenys estava disponible en cas d'avaria. És una bona idea, buscaré informació sobre això.