25 d’octubre de 2008

XESCA II
BLOC 2008La divulgació de la convocatòria de XESCA per la xarxa ha generat una certa curiositat. A mi també. De la seva lectura i de la conversa amb algun dels seus impulsors es poden extreure algunes conclusions.


  • Aquesta moguda neix arrel d'amenaces de regulacions en parets d'escalada, de restriccions i prohibicions i de la constatació que cal moure's per defensar l'escalada i el dret a escalar.

  • També sorgeix de la insatisfacció per l'actuació de les institucions naturals (Feec i Centres excursionistes) que haurien de representar al moviment. Molts escaladors no s'hi senten representats, entenen que no defensa els seus interessos i critiquen la seva passivitat.

  • Ha estat impulsat per una colla d'escaladors actius, de diferents tendències i escoles, però és una convocatòria que fuig de tot personalisme. Per això no va signat per ningú i cap escalador vol figurar com a protagonista. Té voluntat de ser un col·lectiu transversal.

  • La voluntat inicial és intentar fer un cens real dels escaladors catalans per saber el gruix del col·lectiu, defugint capelles o colles. Serà molt interessant poder avaluar l'abast i força dels escaladors catalans.

  • XESCA no pretén ser inicialment una associació, sinó una xarxa de comunicació i retrobament del col·lectiu. En funció de la gent que s'hi doni d'alta ja es veurà quines iniciatives es seguiran.

  • XESCA s'inspira llunyanament en experiències com Climbing Attitude o Acces Fund.

  • Aquesta iniciativa posa de manifest un cop més la dificultat d'adaptació de les institucions (FEEC i Centres Excursionistes) als temps i demandes actuals. Creades en unes èpoques molt diferents, sovint no disposen de les estructures per a respondre amb agilitat a les demandes actuals, dels canals de comunicació que la societat actual demanda ni dels mecanismes de gestió necessaris. S'han de reinventar.

  • XESCA és una experiència més de web 2.0, és a dir, de com les eines participatives d'Internet poden provocar mogudes socials que sense les noves tecnologies no podrien existir.

  • El repte de XESCA serà donar sortida als cens que reuneixi amb iniciatives reals i tangibles, coordinar les sensibilitats diverses i divergents que s'hi aplegueran, donar continuïtat al moviment, articular uns canals de participació i de diàleg democràtics, establir una relació amb la FEEC profitosa, plantejar una negociació amb les Administracions Públiques operativa.


Tot plegat és una iniciativa molt interessant per anar seguint.


P.S.1 Una bona arrancada. Més de 1.000 adhesions en pocs dies a la xarxa.

P.S. 2 Una bona descripció.