11 de juny de 2007

Altres models són possibles

Pals de golf? Pals de cecs? Es comencen a obrir pas altres propostes, però encara costa molt... Altres models són possibles.