20 d’octubre de 2004

Inauguració del Weblog i Decret sobre activitats al Medi Natural

Avui, dia 20 d'octubre, inauguro aquest blog. La meva intenció és anar recollint i comentant alguns temes de muntanya i excursionisme que per a mi tenen interés i que penso que val la pena que siguin coneguts. Espero que us interessi i em feu arribar les vostres impressions.

I per començar, res millor que una bona noticia. Com molts de vosaltres sabeu, en el món de l'excursionisme hi ha hagut un gran rebuig a un Decret que va promulgar la Generalitat de Catalunya sobre actitivats en el medi natural. Aquest Decret va néixer arrel del desgraciat accident de la Riera de Merles, on van morir uns nanos que estaven de colònies per una manca de professionalitat dels monitors. Davant del ressó social, l'administració es va adonar que les activitats a l'aire lliure no estaven regulades o ho estaven de manera incompleta i insuficient.

Com passa sempre, l'Administració ho va voler arrenjar amb una normativa, feta depresa i corrents, per regular-ho. En aquell Decret es deia que les activitats en el Medi Natural, la muntanya, havien de ser portades per gent amb titulació i estaven sotmeses a una regulació. Això era greument perjudicial pel col.lectiu excursionista, especialment per les entitats, perque qualsevol sortida social organitzada per un club havia de tenir un monitor homologat, amb el que es matava el voluntarisme i la realitat dels centres excursionistes catalans.

Després de moltes gestions i converses de la Feec i alguns centres excursionistes l'Administració es va mantenir en la seva tesi, i es van interposar dos recursos al contenciós-administratiu contra aquest decret. Sense haver d'esperar a la resolució judicial, finalment les gestions han donat el seu fruit i ha sortir un nou Decret al DOG on s'exclouen les activitats excursionistes de la regulació del Decret. Així que enhorabona a tothom que ha treballat per corretgir aquest error. Tanmateix sembla que no es pot baixar la guardia, ja que novament l'administració torna a parlar de suprimir la gratuïtat en els rescats de muntanya. Ben aviat comentarem aquest tema.